• Plaatsing 10 cm dakisolatie volgens het sarkingprincipe
  • Plaatsing nieuw onderdak en panlatten
  • Plaatsing nieuwe dakpannen
  • Plaatsing nieuwe regengoten en regenwaterafvoerbuizen
  • Schilderen van houten gevelelementen